Соціально-значуща діяльність: визначення, особливості, розвиток і приклади

Завдання сучасної школи – навчання і підготовка до наступного ступеня освіти. Чи Справедливо це твердження? Частково. На практиці коло завдань значно ширше. Коли мова йде про різнобічному розвитку, на перший план виходять такі заходи, в яких дитина може не тільки продемонструвати свої знання, але й особисті якості, здібності. Тому така увага приділяється сьогодні організації соціально-значущих акцій і проектів для учнів.

Що це таке?

Є кілька визначень, але в цілому сенс зводиться до наступного: це послідовність дій, спрямованих на розв’язання певних соціальних проблем і перетворення навколишньої дійсності. У сучасній школі цей напрямок роботи стає одним з пріоритетних. Така діяльність дозволяє дітям навчитися справлятися з різними ситуаціями, включитися в роботу щодо поліпшення соціальної ситуації.

Мета соціально-значущої діяльності в школі:

  • формування соціальних компетенцій, моральний розвиток;
  • знайомство з різними соціальними процесами з «зануренням в ситуацію»;
  • придбання комунікативних і практичних навичок, уміння бачити проблеми і не залишатися осторонь.

Педагоги впевнені, що участь у соціальних проектах – дієвий спосіб соціалізації і громадянського виховання учнів, можливість сформувати правильні ціннісні установки не в теорії, а на практиці.