Що таке транспорт загального користування?

Під транспортом розуміють сукупність засобів і шляхів сполучення, споруд, терміналів обслуговування пасажирів. Система, утворена всієї цієї інфраструктурою, називається транспортною. Вона являє собою окрему галузь економіки і створена для задоволення потреб у перевезенні вантажів з людьми. В якості виду господарської діяльності поділяють транспорт загального і незагального користування, що виконує ту ж функцію, але з характерною специфікою.

Класифікація

Існує поділ на групи за типом експлуатації засобів пересування і перевезення вантажів. Це транспорт загального користування, спеціальний, особистий і персональний автоматичний (нова група, що з’явилася порівняно недавно). Подальший поділ на види залежить від середовища пересування, типу власності, вантажопідйомності, класу двигуна і коліс.

Водний, повітряний, наземний і підземний транспорт виконують одну функцію в економіці країни, але групується за способом пересування, використання середовищі і різниться характеристиками завантаження. За типом власності виділяються дві групи транспорту — особистий і суспільний. І той, і інший буває легкових або вантажних на підставі вантажопідйомності засобів пересування.