Стереотипний – це який?

Стереотипний – це іноземне слово, яке нерідко зустрічається і в розмовній, і в книжкової мови. Воно має кілька відтінків тлумачення і вживається як у прямому, так і в переносному сенсі. Докладно про те, що це – стереотипний, а також про споріднених йому слова, синоніми й антонимах буде сказано в статті.

Звернемося до словника

З приводу значення слова «стереотипний» сказано наступне:

 • По-перше, це поняття, яке пов’язане з такими іменниками, як «стереотип» і «стереотипія».
 • По-друге, це – видрукуваний зі стереотипу.
 • По-третє, в переносному сенсі – це що став загальноприйнятим, звичайним, незмінно повторюється.

Далі будуть вивчені синоніми та антоніми до досліджуваної лексеме.

Синоніми та антоніми

Синоніми у прикметника «стереотипний» – це:

 • незмінний;
 • плоский;
 • повторюваний;
 • стандартний;
 • банальний;
 • штампований;
 • шаблонний;
 • трафаретний;
 • неоригінальний;
 • одноманітний;
 • не відрізняється новизною;
 • однотипний;
 • односторонній;
 • кісний;
 • не відрізняється оригінальністю;
 • типовий;
 • усереднений;
 • неіндівідуальний;
 • побитий;
 • истасканный;
 • заїжджений;
 • набив оскому;
 • усереднений;
 • звичайний;
 • прописної;
 • обридлий;
 • тривіальний;
 • потертий;
 • безбарвний;
 • рутинний;
 • ремісничий;
 • повсякденний;
 • ходовий;
 • невиразний;
 • стійкий;
 • непорушний;
 • беззмінний;
 • неухильне;
 • несменяемый;
 • повсякчасний.

Антонімами є такі прикметники, як:

 • неабиякий;
 • незвичайний;
 • небанальний;
 • оригінальні;
 • новий;
 • свіжий;
 • незамыленный;
 • новаторський.

Для кращого розуміння того, що значить «стереотипний», розглянемо слова, пов’язані з досліджуваним.

Три варіанти тлумачення

Слово «стереотип» має в словнику наступні формулювання:

 • Перший варіант – це поліграфічний термін, що позначає монолітну друковану форму, копію, зроблену з типографського набору, кліше. Вона використовується при ротаційного друку видань, що мають великий тираж.
 • Другий варіант – зразок сприйняття інформації та її інтерпретації, який прийнятий у певної історичної спільності. Він заснований на попередньому соціальному досвіді.
 • Третій відноситься до сучасним соціальним і психологічним теоріям, де в загальному випадку трактується як помилкове, неправильне представлення про що-небудь або про кого-небудь. Наприклад, про деякі особливості людей.
Дивіться також:  Житіє князя В'ячеслава Чеського

В продовження вивчення того, що означає «стереотипний», розглянемо і інше, тісно зв’язане з ним слово.

Стереотипія

Ця лексема у словнику розглядається в двох аспектах:

 • Перший з них також стосується поліграфії і вказує на процес, за допомогою якого виготовляються друковані форми – стереотипи, про них було сказано вище.
 • Другий є терміном, узятим з психіатрії. Там воно позначає явище несвідомого і безцільного повторення рухів, фраз, окремих слів. Воно спостерігається під час деяких психічних станів або захворювань.
 • Всі три вказані поняття мають давньогрецьке походження і складаються з двох слів. Перше, це прикметник στερεός, що перекладається як «об’ємний» і «твердий». Друге – це іменник τύπος, що означає «відбиток». Спочатку мова йшла саме про монолітної друкованій формі, згаданої вище.

  На закінчення розгляду питання про те, що це – стереотипний, буде сказано кілька слів про сутності досліджуваної лексеми.

  У західній традиції

  Поняття стереотипу в західному суспільно-політичному дискурсі з’явилася з подачі У. Ліппмана, коли він у 1922 р. описав свою оригінальну концепцію громадської думки.

  Згідно з його визначенням, під ним розуміється зразок сприйняття, властивий історичної спільності, за допомогою якого здійснюється фільтрація та інтерпретація інформації. Це відбувається в процесі пізнавання і розпізнавання навколишнього світу і ґрунтується на наявному соціальному досвіді.

  Далі буде сказано про двох з функцій, які виконують стереотипи. Перший з них – це економія зусиль. Вона необхідна, так як при пізнанні світу спроба побачити всі речі в новому світлі, в подробицях, а не як типи і узагальнень, є дуже важкою, а часом-і неможливою.

  Друга функція – це розмітка світу. Системи існуючих стереотипів можуть служити способом захисту положення людини в суспільстві. Вони дають упорядковану, несуперечливу картину світу, в якій зручно розміщуються звички, смаки, задоволення, здібності, надії.

  Дивіться також:  Геометрія в природі: Золотий перетин, дзеркальна симетрія і фрактали

  Однак стереотипи можуть бути перешкодою для виникнення нових уявлень і думок. У кожного народу є свої стереотипні уявлення про людей, світі, інших культурах. Наприклад, уявлення, які є у росіян про чукчах, а у французької нації – про бельгійської.