Синтагма – це… Визначення, види зв’язків, приклади

Мова формується за рахунок синтагматических і парадигматических відносин. Парадигма і синтагма з цієї причини взаємопов’язані. Перше поняття стосується лише ту частину мови, де виробляються відносини, які пов’язані між собою лінійністю мови. Іншими словами, це закон, який формує правильність вимови всіх одиниць у мовному потоці. Друге поняття стосується наслідків, що випливають з синтагматических відносин.

Синтагма – це?

Синтагматические відносини здатні в своєму розумінні об’єднати різні морфеми в групи з певною послідовністю. Виникають у результаті нові освіти з різнопланових складів і морфем, причому, виходять не тільки слова, але і фрази, складні та прості речення.

Використовуючи мову, людина здатна застосовувати не тільки одну, але і дві, і три одиниці. Таким чином, справедливо говорити про те, що синтагматические відносини є більш точним процесом, ніж парадигматичні.