Що це – нормальне прискорення? Причина його виникнення і формула. Приклад завдання

Рух – це фізичний процес, який передбачає зміну просторових координат тіла. Для опису руху в фізиці використовують спеціальні величини і поняття, головним з яких є прискорення. У цій статті розглянемо питання, що це – нормальне прискорення.

Загальне визначення

Під прискоренням у фізиці розуміють швидкість зміни швидкості. Сама швидкість – це векторна кінематична характеристика. Тому у визначенні прискорення мається на увазі не тільки зміну абсолютного значення, але також і зміна напряму швидкості. Як виглядає формула? Для повного прискорення a вона записується в наступному вигляді:

a = dv/dt

Тобто для обчислення величини a необхідно знайти похідну вектора швидкості по часу в даний момент. Формула показує, що a вимірюється в метрах на секунду в квадраті (м/с2).

Напрям повного прискорення a ніяк не пов’язано з вектором v. Однак воно збігається з вектором dv.

Причиною появи у рухомих тіл прискорення є діюча на них зовнішня сила будь-якої природи. Прискорення ніколи не виникає, якщо зовнішня сила дорівнює нулю. Напрямок дії сили збігається з напрямком прискорення a.