Принципи системного аналізу: основні поняття, методи і структура

Словник Merriam-Webster визначає системний аналіз як «процес вивчення процедури або бізнесу з метою визначення його цілей і завдань та створення систем і процедур, які будуть ефективно їх досягати». Інша точка зору розглядає системний аналіз як метод вирішення проблем, який розбиває систему на складові її частини з метою вивчення того, наскільки добре ці складові працюють і взаємодіють для досягнення своєї мети.

Зв’язок

Принципи системного аналізу тісно пов’язані з аналізом вимог або операційним дослідженням. Це також «явне офіційне розслідування, проведене з метою допомогти особі, що приймає рішення, визначити найкращий курс дій і прийняти краще рішення, ніж вона могла б в іншому випадку прийняти».

Терміни «аналіз і синтез» походять від грецької мови, що означає «розібрати» і «зібрати» відповідно. Ці терміни використовуються в багатьох наукових дисциплінах, від математики й логіки до економіки і психології, для позначення аналогічних процедур. Аналіз визначається як «процедура, за допомогою якої ми розбиваємо інтелектуальне або істотне ціле на частини», тоді як синтез означає «процедуру, за допомогою якої ми об’єднуємо окремі елементи або компоненти, щоб сформувати єдине ціле». Дослідники принципів системного аналізу застосовують методологію до залученим систем, формуючи загальну картину.