Виробнича дисципліна – це… Визначення терміна, особливості, способи досягнення

Участь у колективній праці на підприємстві вимагає від усіх працівників чіткого дотримання певних правил, регламентів і трудовим інститутів. Одним з них є виробнича дисципліна. Це явище допомагає керівникам будь-якого рівня підтримувати необхідний порядок на роботі, за рахунок якого і досягається загальний успіх будь-якої організації.

Дана стаття докладно розповість про те, що таке трудова (виробнича) дисципліна, як провести аналіз її рівня. А також буде описано, як зміцнити дисципліну на підприємстві, що робити з тими працівниками, які її порушують.

Виробнича дисципліна – це що? Визначення поняття

Перш ніж приступити до розгляду того, як вибудувати трудову дисципліну на підприємстві, дуже важливо дати визначення даному поняттю.

Отже, виробнича дисципліна – це сукупність чітко сформульованих правил і норм поведінки, які поширюються на всіх працівників, задіяних у колективній роботі.

Іншими словами, дисципліна на робочому місці – це засіб, за допомогою якого керівний персонал виправляє поведінкові недоліки підлеглих і забезпечує дотримання встановлених правил організації. Важливо відзначити, що метою дисципліни є досягнення правильної поведінки з боку персоналу, але цей процес ніяк не призначений для приниження статусу підлеглого або його безпідставного покарання.

За допомогою виробничої дисципліни праці досягається високий рівень продуктивності та якості виконуваної роботи, на яку націлена організація. Крім цього, вона покликана виховувати у всіх працівниках свідоме ставлення до власної роботи.