Інноваційний розвиток – це… Поняття, визначення, види і ефективність

Інноваційна діяльність, особливо в сучасних умовах жорсткої конкурентної боротьби, є необхідним фактором успішного розвитку економічних, технологічних, наукових та інших структур. Це стосується аспектів виробництва, управління і обслуговування в самих різних сферах. У широкому розумінні інноваційний розвиток – це інструмент, завдяки якому покращуються окремі показники і характеристики цільового об’єкта модернізації, однак його можна використовувати і в системному перетворенні для отримання різних позитивних ефектів основної діяльності.

Загальні відомості про інновації

Вся історія людства нерозривно пов’язана з відкриттям і освоєнням нових технологій, завдяки яким науково-технічний прогрес не стояв на місці і сьогодні знаходиться на безпрецедентно високому рівні. Більш того, в наші дні нововведення корінним чином впливають на економічну і господарську діяльність суспільства. І ключову роль у формуванні характеру цього впливу відіграє інноваційний розвиток. Це умовне нововведення, яке може відбутися в області техніки, організації праці, управлінській сфері або в ніші технологічного розвитку. Базою для нових відкриттів є поєднання досягнень наукового знання і накопиченого досвіду, однак все більше місце в інноваційній діяльності займає впровадження нових продуктів.

При цьому не можна розглядати інновації як науково-технічний інструмент, який діє лише в одному напрямку. Відчутний і принцип зворотного впливу економіки і комерційних структур в цілому на якість наукових досліджень, поява і поширення нових розробок. Не можна виключати і творчий потенціал, завдяки якому генеруються нові ідеї навіть незалежно від матеріально-технічних факторів. Таким чином виникає поняття інфраструктури інноваційного розвитку – це цілий комплекс факторів і систем, з яких у принципі складаються сприятливі умови для науково-технічного прогресу. До основних елементів цієї інфраструктури відносяться:

  • Прогресивна законодавчо-нормативна база.
  • Інститути, що забезпечують високу якість життя.
  • Венчурний і науковий бізнес.
  • Розвинена платформа фундаментальної науки.
  • Високий рівень освіти.
  • Ефективна система виробництва високотехнологічних продуктів на основі сучасних знань.

Інфраструктура інноваційної діяльності може лежати в межах діючої системи окремої компанії, регіону чи держави. У відповідності з особливостями об’єкта її застосування формулюється і відповідний перелік її функціональних компонентів. Крім самих умов для інноваційної діяльності, можна виділити і реальні об’єкти її виробництва, під якими зазвичай розуміють технопарки, техноцентр, експертні групи, інкубатори і т. д.