«Пересторога» – це про душеспасительною бесіді

Багато слова втрачають значну частину своєї смислового навантаження, будучи вирваними з фрази. Деякі терміни з’явилися в мові та/або отримали свій розвиток в перекладах біблійного тексту, адаптації його під російської людини. Серед них є «переконання». Це багатозначний синонім для умовлянь, який може трактуватися в залежності від обставин, як «втішати» або навіть «підбадьорювати». Придивимося до контексту.

Біблійна етимологія

В оригінальному тексті на грецькій мові нерідко зустрічається дієслово «параклейн». Під спільнокореневим іменником «параклетос» мають на увазі Святого Духа, а дослівний переклад в такому випадку:

  • утішитель;

  • опора.

Якщо ж ідеться конкретно про дії, в такому випадку умовляння – це звернення з якимось закликом до натовпу або конкретній людині. Формат звернення може бути змінена:

  • призов або запрошення;

  • звернення до кого-небудь;

  • докладна прохання;

  • розраду або підбадьорення стражденних.

Але це буквальне прочитання, яке деякі дослідники бачать лише в рамках концепції порятунку душі. Філологи трактують поняття ширше, дають його пояснення для різних побутових ситуацій.