Розподілені інформаційні системи: технології, проектування, забезпечення безпеки

Розширення практики використання інформаційних матеріалів в цифровому вигляді обумовлено ергономічними, функціональними і технічними перевагами. Умовна «цифра» замінила собою величезні масиви картотек, фізичних баз даних, сховищ книг і інших документально-довідкових матеріалів. Однак завдання впорядкування, сегментації і класифікації інформації залишилися, а в деяких аспектах і загострилися. В контексті вирішення цієї проблеми виникла і концепція розподілених інформаційних систем (РІС), в рамках якої передбачається чітка структуризація даних з урахуванням нюансів організації інтерфейсу взаємодії з ними.

Поняття РИС

Необхідність створення моделей впорядкування даних інформаційних систем була позначена ще в 1970 роках. Тоді ж були виділені принципи проектування РИС як одного з методів структурування функціональної схеми баз даних. Сьогодні ж такі моделі розглядаються лише в контексті можливостей автоматизації інформаційних потоків без єдиного центру управління. Отже, що таке розподілена автоматизована інформаційна система? Це цифрова інформаційна середа, функціональні об’єкти якої при взаємодії з керуючими комп’ютерами розбиваються за погодженими каналами у відповідності із закладеним алгоритмом. Робочими елементами інфраструктури виступають мережі, а під об’єктами розуміються інформаційні повідомлення, одиниці даних і технологічних матеріалів.