Муніципальний борг – це… Поняття, управління і обслуговування, реструктуризація

Поняття управління муніципальним боргом

Під управлінням боргом слід розуміти комплекс заходів, які реалізує держава, по виплаті доходів безпосередньо кредиторам і погашення поточних позик, а також щодо зміни умов тих позик, які вже випущені. У категорію управління державним і муніципальним боргом доцільно також віднести визначення правил і випуск нових державних цінних паперів.

Цілі управління

Серед цілей управління державним і муніципальним боргом важливо відзначити наступні:

  • Економічні: максимальне зменшення вартості зовнішніх позик, які залучаються; переоформлення заборгованості та (або) поліпшення факторів рефінансування; зниження витрат загального характеру, пов’язаних з обслуговуванням зовнішнього боргу; збільшення ефективності застосування яка притягається ресурсного потенціалу.
  • Політичні: підтримка роботи політичної системи в нормальному стані.
  • Соціальні: забезпечення стабільності в соціальному плані, фінансування програм соціального типу своєчасно.
  • Забезпечення державної безпеки. Тут важливо уточнити, що підвищений тягар зовнішніх боргових зобов’язань може негативним чином вплинути на економічну безпеку країни.