Методи і стилі менеджменту

Стилі менеджменту визначають ефективність діяльності окремо взятої компанії, корпорації або цілої держави. Правильно підібрана методологія дій допомагає менш болісно реагувати на швидкоплинні зміни у світі і іноді задавати темпи розвитку. Цим пояснюється важливість розуміння всіх методів і стилів менеджменту. Детальніше про це можна дізнатися в даній статті.

Методи управління

Методи менеджменту – це спеціально підібрані і систематизовані способи і прийоми впливу на працівників з метою виконання поставлених завдань та досягнення місії підприємства.

Їх існує величезна кількість. Наприклад:

  • для виявлення думок використовують інтерв’ю, анкетування, вибіркові опитування та експертизу;
  • для оцінки рішень і ситуації вибирають дерева значущості (ПАТЕРН), оцінку ефективності інновацій, ризиків і порогу прибутковості;
  • для генерування ідей застосовують мозкову атаку, “6-3-5”, синектику та ділову гру.

Але варто розглянути більш широку класифікацію методів менеджменту.