Продуктивність праці. Ефективність праці. KPI (Key Performance Indicator) – ключові показники ефективності

Одним з найбільш цінних ресурсів будь-якої компанії є її трудовий колектив. Щоб контролювати ефективність їх застосування, використовують системи показників. Найбільш важливими з них є продуктивність праці та ефективність праці. Побудувати систему оцінки дозволяють також показники KPI. Те, як проводиться оцінка ефективності використання трудових ресурсів, буде розглянуто далі.

Продуктивність

Щоб зрозуміти основні принципи представленого аналізу, треба визначити, що називають продуктивністю праці. Це ефективність застосування компанією наявних у неї ресурсів. В даному випадку мова йде про працю. Даний ресурс активно витрачається в ході виготовлення продукції чи при наданні послуг.

Продуктивність відображає зв’язок між якістю і кількістю роботи співробітників організації. При збільшенні цього показника можна сказати, що господарська діяльність компанії збільшилася в обсязі. Але це твердження справедливо лише в разі незмінних витрат трудових ресурсів.

Поняття «продуктивність праці» і «ефективність праці» взаємопов’язані. Вони застосовуються в ході проведення оцінки діяльності працівників. Ефективність праці буде тим більше, чим вище продуктивність. Останнє відображає кількість продукції, яку виробляють працівники за одиницю часу. Позитивною тенденцією є скорочення робочого часу на виготовлення одного продукту.

Темп зростання продуктивності праці безпосередньо пов’язаний з такими поняттями, як інтенсивність, ступінь напруженості праці. Ці показники вимірюються в одиницю часу. Вони дозволяють вимірювати кількість енергії, витраченої людиною при виготовленні продукції. Чим вища інтенсивність праці, тим більше буде продуктивність.