Виробничий потенціал – це… Визначення поняття, способи розвитку, особливості

У часи постійно мінливої кон’юнктури ринку і конкуренції перед компаніями постає завдання не тільки збільшення галузевої частки ринку, але і її збереження. Виробничий потенціал – це один із ключових ресурсів, який в конкурентному середовищі здатний забезпечити перевагу.

У цій статті обговоримо, що таке виробничий потенціал, з чого він складається, як його оцінюють, як він пов’язаний з національною безпекою і конкурентоспроможністю.

Смисловий зміст

Термін «потенціал» у перекладі з латинського слова ” potentia означає потужність або можливість. Це визначення має подвійне смислове зміст. У першому випадку під потенціалом розуміється фізична властивість, тобто характеристика, яка визначає величину запасу енергії тіла. У другому випадку категорія сприймається в переносному значенні, позначаючи рівень прихованих можливостей (потужності).

Виробничий потенціал – це система взаємовідносин, формована в господарському середовищі економічних суб’єктів на мікро – і макрорівнях. Він необхідний для досягнення найбільш ефективного результату виробництва, одержуваного при максимальному залученні ресурсів виробництва при існуючому рівні технології і техніки і прогресивних методів організації виробництва.