Основні теорії ризику в економіці

Поняття “ризик” зустрічається в різних науках, кожна з яких інтерпретує його по-своєму в конкретній науковій галузі. Завдяки такому підходу виділяють психологічний, екологічний, економічний, правовий, медико-біологічний та інші аспекти ризику. Велика кількість аспектів одного поняття пояснюється тим, що рісу являє собою складний феномен, основи якого часто не просто не збігаються, але повністю протилежні один одному. Відповідно до одного з традиційних підходів, ризик – міра можливої невдачі, небезпеки стосовно певного виду діяльності.

Будь-яка комерційна організація прагне до одержання максимально можливого прибутку. Це прагнення обмежується можливістю несення збитків, або, якщо говорити інакше, тут формується поняття ризику.

В умовах сучасної ринкової економіки в західній літературі виділяють дві основні теорії ризику – класичну та неокласичну.