Кластерний підхід: види, основні визначення, цілі і завдання

Алгоритм довгострокового розвитку російської економіки передбачає зростання її конкурентоспроможності як в нових, так і традиційних наукомістких сферах, прорив у підвищенні продуктивності праці і якісних характеристик людського капіталу, у стрімкому розвитку виробництв високотехнологічного плану і перетворення інноваційних умов у ключове джерело розвитку економіки. Рішення перерахованих завдань передбачає формування системи взаємодії бізнесу, держави, освіти і науки на базі застосування ефективних методик інноваційного розвитку. Слід виділити серед сучасних форм міжгалузевих комплексів кластерний підхід. Розглянемо класифікацію категорії, основні визначення, цілі і завдання.

Підвищення конкурентоспроможності як ключова мета підходу

Ідея підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки на базі реалізації кластерного підходу до розвитку регіонів не нова. Проте на стадії виходу з кризової ситуації, коли традиційні методики диверсифікації вже не дають належної віддачі, застосування досліджуваної моделі структурування та ведення бізнесу не має альтернативи. Це цілком адекватне засіб для модернізації економіки.

Розвиток кластерного підходу сьогодні актуальне як ніколи. Взаємозв’язку, наявні між процесами кластеризації, взаємозумовленість, посилення конкурентоспроможності та значне прискорення інноваційної роботи — це новий феномен в економіці. Який передбачає протистояння тиску глобальної конкуренції. Він належним чином відповідає вимогам регіонального і національного розвитку.