Як знайти прискорення, знаючи швидкість і час: формули і приклад розв’язання типової задачі

Прискорення і швидкість – це дві важливі кінематичні характеристики будь-якого типу руху. Знання залежності цих величин від часу дозволяє розрахувати пройдений тілом шлях. Дана стаття містить відповідь на питання, як знайти прискорення, знаючи швидкість і час.

Поняття про швидкість і прискорення

Перш ніж давати відповідь на питання, як, знаючи швидкість і час, знайти прискорення, розглянемо кожну з характеристик з точки зору фізики.

Швидкістю називається величина, яка визначає швидкість зміни координат у просторі при русі тіла. Швидкість обчислюється за формулою:

v = dl/dt.

Де dl – пройдений тілом шлях за час dt. Швидкість завжди спрямована вздовж дотичної до траєкторії переміщення.

Рух може відбуватися або з постійною в часі швидкістю, або з змінної. В останньому випадку говорять про наявність прискорення. У фізиці прискорення визначає швидкість зміни величини v, що у вигляді формули записується так:

a = dv/dt.

Ця рівність є відповіддю на питання, як знайти прискорення швидкості. Для цього достатньо лише взяти першу похідну за часом від v.

Напрямок прискорення збігається з напрямком різниці векторів швидкості. У разі прямолінійного прискореного руху величини a і v спрямовані в одну сторону.