Система управління знаннями: поняття, основи, класифікація, методи і сучасні етапи розвитку

Система управління знаннями – це набір способів одержання необхідної інформації, її збереження і розповсюдження між працівниками організації. Вона допомагає використовувати інтелектуальний капітал для придбання матеріальної вигоди, розвитку виробництва, модернізації і так далі. Цей термін вперше застосував вчений Карл Вииг в кінці вісімдесятих років двадцятого століття.

Попередники

Однак і до появи нового терміну наукове співтовариство цікавилося даною проблемою. Американський футуролог Елвін Тоффлер у першій половині минулого сторіччя передбачив, що на зміну індустріальному суспільству прийде інформаційне. У такій системі взаємовідносин між людьми головною цінністю вважаються не матеріальні блага, а знання.

Найбільш успішним є не та людина, яка займає більш високе соціальне становище і має необхідні зв’язки, а фахівець, здатний винаходити принципово нові підходи, мислити і діяти нестандартно.