Хартія Землі: історія створення, зміст

Хартія Землі є міжнародною декларацією, що містить в собі основоположні принципи і цінності, які вироблені в цілях створення мирного, справедливого глобального суспільства XXI століття. Вона була створена в процесі широкого обговорення і спрямована на те, щоб пробудити в людях відповідальність за майбутнє людства.

Загальне поняття

Хартія Землі звернена до кожної людини з метою викликати у нього нове відчуття – відчуття взаємної залежності і загальної відповідальності за все живе, за благополуччя всіх людей і майбутніх поколінь. В ній є заклик до встановлення людством загального співпраці, так як в нашій історії настав критичний момент.

Хартія проголошує, що захист таких реалій, як навколишнє середовище, людський розвиток і мир, права людини, є взаємозалежною і нероздільної. Вона намагається розкрити нову точку зору на рішення цих питань. Для просування даного документа сформована спеціальна організація, назва якої «Ініціатива «Хартія Землі». Представника цієї міжнародної ініціативи в Росії називають «Центром екологічної політики і культури».