Характеристика діяльності: загальна, професійна, економічна. Види діяльності, процес і загальна оцінка

Всі люди разом, різні їх групи, а також кожна людина окремо щодня взаємодіють з навколишнім світом. В результаті якісь образи втілюються в матеріальні об’єкти, а певні людські потреби задовольняються.

Діяльністю називають таку взаємодію із середовищем, яке спрямоване на досягнення цілей, поставлених свідомо. Крім того, в результаті неї повинні створюватися цінності, значущі для суспільства, або освоюватися соціальний досвід.

Загальна характеристика діяльності

Кожна людина, як і група людей, проявляють протягом життя різного роду активність. Однак не всякі її прояви називаються «діяльність». Характеристики та оцінка її повинна бути:

  • соціально зумовленої, так як вона є продуктом історичного розвитку суспільства в цілому;
  • цілеспрямованою, оскільки мета діяльності обирається індивідом усвідомлено;
  • суб’єктній, тобто обумовленої характеристиками особистості;
  • предметної, так як суспільство виробляє способи і норми дій, які люди направляють на предмети духовної та матеріальної культури;
  • планової, адже всі її елементи підпорядковані чіткій системі і продуманому порядку.

Діяльність реально існує в різноманітних формах, втілюється в культурі і відбивається в мистецтві.