Економічний аналіз підприємства на прикладі. Методи економічного аналізу підприємства

Економічний аналіз проводиться кожним підприємством. Це необхідна процедура, яка дозволяє визначити ефективність організації основної діяльності. На основі проведених досліджень виходить виявити слабкі сторони, визначити найбільш вигідні шляхи розвитку організації. Щоб зрозуміти принцип проведення такої роботи, потрібно розглянути на прикладі економічний аналіз підприємства. Основні методики будуть представлені далі.

Особливості проведення аналізу

Економічна безпека підприємства багато в чому залежить від швидкості реакції управлінців на постійно мінливі умови зовнішнього і внутрішнього середовища. Для цього проводиться велика кількість різних оцінок, що дозволяє поглянути на ситуацію, що склалася на підприємстві, з боку.

Щоб вибрати набір методів для аналізу, визначають мету і завдання його проведення. Це дозволяє оптимізувати витрати на дослідницькі роботи. Цілі вибирають у відповідності зі сформованою ситуацією на підприємстві. При їх досягненні компанія повинна максимально підвищити ефективність своєї діяльності.

На основі проведеного аналізу підприємство планує свою діяльність, створює стратегію на далеку перспективу. Щоб відстежити зміни, що відбулися в минулому, порівнюють дані мінімум за три останніх періоду. Це дозволяє відстежити економічні показники в динаміці.