Технічний контроль – це… Об’єкти технічного контролю

Конкурентоспроможність будь-якого підприємства залежить від якості продукції, що випускається ним. Його високий рівень може бути забезпечений тільки при наявності злагодженої організації служб підприємства та при використанні сучасних інструментів системи менеджменту якості. Технічний контроль – це один з головних компонентів управління якістю. Його основним завданням є попередження випуску продукції, яка не відповідає технічної і нормативної документації. Цей процес багато в чому залежить від організації контрольних робіт.

Поняття технічного контролю

Контроль якості продукції служить для оцінки якісних і кількісних показників товару чи послуг. Технічний контроль – це перевірка, яка охоплює всі етапи життєвого циклу продукції, починаючи від надходження на підприємство сировини (вхідних) і закінчуючи відвантаженням готової продукції. У цьому зв’язку виділяють також виробничий, який охоплює всі технологічні операції і складається з наступних видів:

 • вхідний (сировина і комплектуючі);
 • операційний;
 • технологічної дисципліни;
 • приймальний (якість, комплектність, маркування);
 • технологічної оснастки;
 • виробничих умов і інших факторів, що впливають на якість готової продукції.

Технічний контроль – це перевірка на відповідність встановленим вимогам. Подібна процедура проводиться в 3 стадії:

 • Проведення вимірювань, збір іншої інформації про контрольованому об’єкті.
 • Обробка отриманих даних, їх порівняння з нормативними значеннями.
 • Розробка коригувальних заходів для усунення невідповідностей.

Загальною метою цих робіт служить виявлення шлюбу – исправимого або остаточного. Його критеріями є наявність дефектів, відхилень від нормативно-технічної документації (НТД). Їх виникнення вимагає аналізу причин і умов, а також вирішення питання про зупинення випуску продукції та виправлення шлюбу.

Найбільш поширеними причинами дефектів є порушення конструкторсько-технологічних вимог, що помилки, допущені в процесі проектування, невиконання контрольних операцій, знос обладнання. Тому підвищення якості тісно пов’язано з поліпшенням культури виробництва, кваліфікації та особистої відповідальності працівників.

В систему технічного контролю включають:

 • об’єкти і методи контролю;
 • виконавців;
 • технічну документацію.

При проведенні контрольної операції застосовуються також зразки. Це одиниці оцінюваного об’єкта або його частини, характеристики яких прийняті за основу якісного виготовлення.