Аристократизм – це що таке?

Аристократизм – це що таке? Слідом за цим питанням виникає наступне. Про що йде мова у ситуації, коли такі поняття, як “аристократія” та “аристократизм” відносяться, скоріше всього, до реалій минулого? Ці реалії відсилають, наприклад, до Російського монархічного державі XIX століття, в центрі якого стояла правляча династія і навколишній її двір. Проте як принцип аристократизм залишився в нашому житті в культурному і духовному сенсі. Про це і піде мова.

Витіснений на периферію?

Соціальні потрясіння ХХ століття корінним чином змінили суспільну структуру в нашій країні. Була скасована класова система. Запанувала декларація демократичних свобод, концепції рівноправності. На передній план висунулася ідея громадянського суспільства, яке складається з індивідів, рівних по своїх прав і спільно беруть участь в управлінні країною, визначаючи шляхи її розвитку.

Представники колишньої влади в державі, носії аристократизму, культурного і соціального впливу були витіснені на периферію. Що ж у наших сучасників може бути спільного з менталітетом та способом життя аристократії?