Амортизаційна політика підприємства – визначення, елементи і характеристики

Основні методи

На сучасному етапі діяльності компаній собівартість не є важливим фактором, який визначає ціну на продукцію. Вона набагато більше залежить від стану ринку, яке не може бути змінено політикою фірми. Виявляється, амортизація є єдиним елементом витрат, яким можна керувати. Як слід, вибір вигідного способу нарахування амортизації може істотно збільшити прибутковість компанії.

Лінійний спосіб

Це найпростіший і найбільш часто використовуваний метод амортизації, який складається з рівномірно розподіленої вартості активу в той час, яке передбачає, що об’єкт використовується рівномірно по всій свого життя. Формула розрахунку наступна:

А р = (W p – W r ) / O u,

де A r – річна норма амортизації;

W p – початкове значення;

W r – залишкова вартість (ціна об’єкта на момент його перепродажу);

Про U – життя.