Єдиний спрощений податок для ІП

Індивідуальні підприємці, які тільки починають комерційну діяльність, а також юридичні особи мають можливість вибрати одну з двох систем оподаткування: спрощену або загальну. У нашій статті піде мова про спрощену форму оподаткування для ІП, суму податку та інших важливих аспектах по темі.

Поняття категорії

Під спрощеною системою оподаткування (скорочений варіант — ССО) слід розуміти особливий податковий режим, що передбачає певний порядок сплати податкових платежів і орієнтований на представників середнього та малого бізнесу. Спрощений податок для ІП або юридичної особи передбачає звільнення від багатьох виплат, спрощені форми звітності, а також відносну простоту обліку. Очевидно, перераховані умови залучають бізнесменів і наперед визначають їх вибір. Сьогодні більшість підприємців на території Російської Федерації працює на цьому спецрежимі.