Аффиксация – це що? Поняття та способи аффиксации

В світі прийнято вважати, що російська мова одна з найбільш складних і незрозумілих для вивчення його іноземцями. В англійському ж існуємо безліч часів, які скрутні для нашого розуміння. Кожна мова по-своєму унікальний. Аффиксация – це один із проявів словотворення. У статті ми детально розберемо дане мовне поняття. Приємного читання!

Аффиксация – це що таке?

Перед тим як дізнатися, що позначає дане поняття, необхідно вивчити інше визначення. Морфологія – це наука, яка досліджує різні частини мови, в тому числі і словотвір. Аффиксация – це те, що допомагає побудувати слово. До неї відносяться всі суфікси і префікси, які необхідно приєднати до кореневої основі. Давайте розберемо це явище на прикладі слова “білий”. Бел – це корінь, а -ий- – закінчення. На основі потрібно додати префікс “за”. Тоді у нас утворюється нове слово з іншим значенням – побілити.

Способи афіксів

Лінгвісти поділяють афікси на кілька видів відповідно до їх положення в слові. Розрізняють:

 • Префікси (або інша назва “приставки”) стоять перед кореневою основою.
 • Постфиксы знаходяться після кореня.
 • І окрема категорія афіксів, які називаються инфиксами. До них відносяться закінчення “сься”.
 • Суфікси та їх значення в російській

  Аффиксация – це в російській мові побудова нового слова за допомогою різноманітних афіксів. Як ми з’ясували, мовознавці та лінгвісти виділяють три їх види. У російській мові до суфіксів можна віднести такі:

 • -Ик-, -к-, -ок-, -ек-, -оньк-, -еньк-, -ушк-, -юшк-, -очк – мають зменшувально-пестливе властивість. Наприклад: гарний – гарненький; дума – думушка і так далі.
 • -Ниць – і -до – відносяться до утворення слів, що називають осіб жіночої статі. Наприклад, баяніст – баянистка, машиніст – друкарка.
 • -Ник-, -чик-, -тель-, -щик – відносяться до осіб чоловічої статі. Приміром, переклад, перекладач, камінь – муляр та інші.
 • Можна утворити прикметники за допомогою суфіксів: -овев-, -н-, -ск-, -іст-. Наприклад, мед – медовий, радість -радісний.
 • З іменника або прикметника можна зробити дієслово, використовуючи такі постфиксы: -оваєва-, -е-, -і-. Наприклад, сварка – сваритися, рибак – рибалити і так далі.
 • Суфікси -ть -, -, – чь – позначають початкову форму дієслова, а -л – вказують на час, що минув. Крім того, варто згадати і -сься, які відносяться до поворотних дієслів.
 • Префікси

  До способів аффиксации варто також віднести і префиксальный, так як за допомогою нього можна буквально змінити значення слова:

 • Приставки -безбіс – вказують на відсутність чого-небудь. Наприклад, безсовісний, байдужий.
 • -Пере – позначає перевагу, якщо це прикметник або повтор дій, якщо частина мови – дієслово. Наприклад, прекрасний, перезавантаження.
 • -Антиконтра – це приставки, які показують протилежне значення. Наприклад, контратака.
 • -При – має значення приєднання, наближення”: прийти, примор’я.
 • -Над – вказує на те, що знаходиться поверх іншого. Приставка -під – має протилежне значення.
 • -Пропро – позначає наявність помилки, вказує на результат, який залишився після якоїсь дії. Наприклад, помилка, уламки та інші.
 • Приставка -не має значення “заперечення” чого-небудь.
 • -До – позначає закінчення дії: добрався, доніс.
 • -Ре – часто вказує на початок повторюваного дії або процесу. Наприклад, реорганізація і так далі.
 • – – Позначає рух всередину. Навпаки, приставка -ви – вказує на дію зсередини, поза.
 • -Де дез – мають значення “вилучення, припинення” чого-небудь. Наприклад, дезінфекція.
 • Більш того, у російській мові існують приставки, які вказують на напрям: – – – позаду, ззаду; – – це зверху, над чимось; -по- – це, коли щось знаходиться на поверхні чого-небудь; -між- – це серед чогось.
 • Аффиксация – це те, що допомагає збагатити будь-яку мову новими словами. Російська має досить багато приставок і суфіксів. Іноді іноземцям складно застосовувати їх на практиці. Цікаво, чому ж російські суфікси відрізняються від іншомовних?

  Суфікси в англійській

  Аффиксация в англійській мові – це те ж словотвір. Вони можуть підрозділятися на групи залежно від своїх властивостей.

 • Суфікси, які визначать ознаки різних професій. До них відносяться: -er, -entant, -ian, -ess. Наприклад, write – writer (писати – письменник).
 • Інша група суфіксів утворює від іменника іменник. Серед них можна виділити такі:-ment, -ion, -ism. Під собою вони мають на увазі якусь дію, процес або явище. Приміром, revolution (революція), movement (рух, переміщення).
 • Суфікси, що показують стан або якість, властивість:-ance / -ence, -dom, -hood, -ity, -ness, -ship, -th. Наприклад, childhood (дитинство), freedom (воля, свобода).
 • Існує окрема група суфіксів, які утворюють тільки прикметники. Кожен з них має своє значення: -ful – повний; -less – відсутність чого-небудь; -able, -ible – визначає якість або властивість; -ic і -al – пов’язаний з чимось; -підрозділах – передає характеристику предмета; -ish – це подібний або висловлює національність; -ive – властивість чого-небудь;
 • Дієслова утворюються за допомогою таких суфіксів:-ate, -en, -ify, -ize, -ise. Наприклад, activate (активувати), verify (підтверджувати).
 • У прислівників існує один суфікс -ly (loudly — голосно).
 • Префікси

  В англійській мові також присутні префікси, які допомагають утворити нові слова. До них відносяться:

 • Приставки il – і ir – необхідно вживати перед буквами l – і r-: logical – illogical (логічний нелогічний).
 • Im – слід ставити перед буквою р-. Наприклад, imposible (неможливий), impolite (нечемний).
 • In – зазвичай стоїть перед з – небудь ас-: inaccurate (неакуратний).
 • Префікси un – та dis – мають від’ємне значення, говорять про відсутність чи нестачу чого-то. Наприклад, disorganized (неорганізований), dissatisfy (не задовольняти).
 • Mis – означає “помилковий, хибний”: misfortune (невдача), misleading (заблуджений).
 • З – означає “співробітництво”: cooperate (співпрацювати).
 • Префікс over -, out – часто використовують для того, щоб позначити перевагу над чим-небудь, показати надмірність. Наприклад, overcome (подолати), outclass (перевершити).
 • Повторність дії можна вказати за допомогою префікса re-: remove (переїжджати), return (повертатися).
 • De – означає “зворотний, протилежний”: defrost (розморозити).
 • Pre – вказує на дію або процес, який був раніше, до чого-небудь. Наприклад, prejudgement (засудити раніше часу).
 • Приставка sub – має значення “скорочення, зменшення”.
 • Майже всі приставки відносяться до від’ємного значення. Однак деякі можуть вказувати на відсутність чи нестачу чого-небудь. Необхідно розуміти цю тонку грань, для того щоб навчитися правильно вживати приставки в англійській мові.

  У російською та англійською мовами можна знайти префікси або суфікси, які відбивають єдиний сенс. Це ми можемо побачити на прикладі приставок re – і пере-, що означають повторність дії.