Звернення до людей: норми згідно етикету

Звернення до людей у мовному етикеті – це певне слово або словосполучення, що називає адресата і характерно для національної мовної культури. Форми його в російській мові багато разів змінювалися протягом історії, так як формувалися одночасно з національними традиціями.

В наші дні мовний етикет вимагає дотримання неписаних правил. Однією з важливих його форм є звернення до різних людей або конкретної людини.

Поняття і визначення

В залежності від статі, віку, становища в суспільстві, ступеня споріднення і знайомства ми не однаково звертаємось до різних людей. Величезне значення має інтонація, так як вимовлене послання набуває різний зміст при різному інтонації.

Звернення буває:

 • Неофіційне – на «ти», по імені, «любий друг» і так далі.
 • Офіційне – це трохи забуті слова-звернення до людей: «добродійко», «пане», «пані», «пан» та інші. Найчастіше використовуються «громадянин» або «товариш».
 • Безособове – це пропозиції з зверненням до незнайомій людині, наприклад, «вибачте», «підкажіть», «перепрошую», «дозвольте» і так далі.

Розглянемо докладніше ці та інші форми звернення, прийняті в російській мовному етикеті.

Історія формування загальновизнаної форми звертання в українській мові

Перші норми етикету мови з’явилися на початку 18-го століття і були викладені в підручнику «Показання до життєвого обходження», який склали за наказом Петра Ι. Наприклад, батька, згідно написаного в книзі, слід було називати «государ-батюшка», а мати – «государиня матінка».

У 18-му столітті в Росії утвердився європейський стиль поведінки та обігу. З’явилася і форма мовленнєвого етикету на «Ви». Використовувалися також такі офіційні вирази, як «милостива пані» і «вельмишановний добродію». Так зверталися до незнайомців, цією формою починалися всі службові офіційні документи. Через деякий час з’явився скорочений варіант мовного обороту у вигляді «пане» і «пані».

Дивіться також:  Річкові тераси: види і опис

На службі використовувалися стійкі формули: «Ваше превосходительство», «Ваше благородіє». До членів царської сім’ї зверталися «Ваша високість», до імператора і його дружині – «Ваша імператорська величність», до графів – «Ваше сіятельство», до князів – «Ваша світлість».

Після Жовтневої революції увійшли в ужиток такі звернення до людей, як «товариш», «громадянин», «громадянка». Після розпаду СРСР перше з них втратило популярність і практично не використовується у мовному етикеті, винятком є російська армія.

Вибір форми

При виборі форми звернення до людей в російській мові враховуються наступні фактори:

 • характер ситуації (напівофіційна, офіційна, неофіційна);
 • ступінь знайомства (малознайомі, знайомі, незнайомі, добре знайомі);
 • характеристика мовця (чоловік або жінка, підлеглий або начальник, молодший за віком або старший);
 • ставлення до співрозмовника (нейтральне, шанобливе, доброзичливе, фамільярне).

«Ти» чи «Ви»

У російській мові в мовному етикеті традиційно переважає звертання на «ви», яке виражає шанобливе і доброзичливе ставлення до співрозмовника. Використовується дана форма при звертанні до людини в офіційних ситуаціях: на роботі, в установах, громадських місцях. Переважно «Ви» адресується, якщо:

 • це малознайомий і незнайомий чоловік;
 • у мовців офіційні відносини (колега, викладач – студент, начальник – підлеглий);
 • співрозмовник старший за віком або займає більш високе службове становище;
 • людина є офіційною особою в конкретному закладі, на підприємстві чи в установі.

Форма на «ти» переважає при неофіційному спілкуванні: вдома, серед друзів, на відпочинку. Тобто так спрямовуються на:

 • добре знайомій людині;
 • дітям і молодим людям;
 • незнайомих ровесників у дитячому та молодіжному середовищі спілкування;
 • по відношенню до своїх дітей.

Вкрай грубим порушенням етики та норми мовленнєвого спілкування, а також показником невихованості є звертання на «ти» до обслуговуючому персоналу або людині, яка старше за віком.

Дивіться також:  В. І. Ленін "Матеріалізм і емпіріокритицизм: критичні замітки про одну реакційної філософії": короткий зміст, відгуки та рецензії

Форми мовного обороту «без назви співрозмовника»

Часто в російській мові використовуються безликі форми звернення до співрозмовника: «вибачте, де знаходиться…?», «вибачте, можна запитати…?» і так далі. Подібні формулювання застосовуються як в офіційних, так і неофіційних діалогах. Вони носять ввічливий і нейтральний характер.

Грубими однозначно вважаються вирази: «ей, де тут…?», «слухай, як пройти…?» і так далі.

Форми звернення, що привертають увагу

Існують формули мовленнєвого етикету, основна мета яких – привернути увагу співрозмовника або групи осіб, Наприклад, «молода людина», «чоловік», «дівчина» і так далі.

Якщо необхідно зацікавити групу осіб, використовуються стійкі фрази: «Шановні пані та панове!», «Колеги!», «Друзі!», «Хлопці!», «Громадяни!», «Дорогі співвітчизники!». Конкретна форма звернення в даному випадку залежить від аудиторії.

Іменні формули мовленнєвого етикету

У російській мові є кілька форм звертання до людини по імені:

 • Повне ім’я: Ірина, Тетяна, Олександр. Це відсторонено-офіційне звернення до людини.
 • Короткий: Іра, Таня, Саша. Воно використовується в дружній бесіді.
 • Зменшувально-пестливе: Ірочка, Танюша, Сашенька. Ідеально при спілкуванні між дуже близько знайомими людьми.
 • Грубе і фамільярне: Ірка, Танька, Сашка. Як правило, звучить таке звернення в діалозі між дітьми в школі.

Для російського мовного етикету властиве звернення до людей по імені та по батькові – це традиційна формула, яка застосовується по відношенню до осіб старшого віку, колегам, начальнику, вчителям, лікарям.

Використовується і звернення тільки за прізвищем. Воно застосовується в навчальних та медичних закладах, в армії. Це є нормою і вважається нейтральною і ввічливою формою.

Звернення до незнайомої людини

У Росії в культурній традиції для звернення до стороннім людям використовуються такі форми, як «дівчина», «жінка», «молодий чоловік» і так далі.

У культурі європейських країн склалися особливі стійкі форми мовних зворотів, наприклад, «пан доктор», «фрау булочниця», «місіс професор». У російській мові відсутні єдині загальнонаціональні еталони поводження, такі як «місіс – містер», «сеньйор – сеньорина». Але під впливом культури західних країн використовується така спрощена форма, як «пан», «доктор», «професор», «клієнт», «співзасновник» і так далі.

Дивіться також:  Анастасія: форми імені, похідні

В даний час з’явилися нові офіційні звернення, які об’єднують представників усіх станів і партій: «співвітчизники», «українці», «росіяни». Вони використовуються для залучення уваги публіки і тільки у множині.

У соціальних мережах прийнята неофіційна форма спілкування. Після неї, як правило, переходять відразу до теми розмови. Наприклад, «Привіт! Що робиш увечері?» Найбільш поширена форма – «ти», яка використовується і в бесіді з особами старшого віку, наприклад «Вийдеш сьогодні в Мережу?”