Види і функції управлінського контролю

Процес управління складається з п’яти функцій: планування, організація, укомплектування персоналу, керівництво і контроль. Таким чином, контроль є частиною процесу управління.

Контроль – це основна цільова функція управління в організації: процес порівняння фактичної ефективності з встановленими стандартами компанії. Кожен менеджер повинен контролювати і оцінювати діяльність своїх підлеглих. Управлінський контроль допомагає зробити коригувальні дії з боку керівника в задані терміни, щоб уникнути непередбачених обставин чи фінансових втрат для компанії.

Базовий процес контролю включає три етапи:

  • Встановлення стандартів.
  • Вимірювання продуктивності у відповідності з цими стандартами.
  • Виправлення відхилень від стандартів і планів.

У рамках загального стратегічного плану організації, керівники визначають цілі для підрозділів в конкретних, точних, оперативних термінах, які включають планування ефективності для порівняння з фактичними результатами.

Стандарти, з якими буде порівнюватися фактична продуктивність, можуть бути отримані з минулого досвіду, статистичних даних і порівняльного аналізу (на основі кращих галузевих практик). Наскільки це можливо, стандарти розробляються на двосторонній основі, а не вище керівництво приймає рішення в односторонньому порядку з урахуванням цілей організації.