Психологічна та емоційна стійкість – це… Визначення і рівні

Емоційна стійкість – це дуже цінна якість, властивість, вміння особистості, що є вкрай необхідним у сучасному світі. Людина, якій воно не властиве, за життя піддається дії різних подразників, що негативно впливає на його життя і моральний стан.

На цю тему можна довго міркувати, але зараз слід торкнутися увагою лише найважливіші аспекти, які її стосуються.

Визначення

Для початку потрібно розібратися з термінологією. Вважається, що емоційна стійкість – це властивість людини, яке проявляється в різному ступені чутливості по відношенню до психологічних подразників.

Однак дане визначення не є єдиним. Також вважається, що цим терміном називають несхильність емоційних процесів і станів деструктивним впливам зовнішніх і внутрішніх умов.

Відповідно, дане якість зводить до мінімуму негативний вплив сильних емоційних потрясінь, попереджає стрес, а ще сприяє появі готовності діяти в будь-яких напружених ситуаціях.

Важливо зауважити, що хоч тема і стосується психології, але фізіологічний аспект вона зачіпає безпосередньо. Тому що емоції практично в один момент об’єднують в єдине ціле всі функції організму. Вони – це сигнал шкідливого або корисного впливу. І спрацьовують емоції раніше, ніж виявляються визначені локалізації впливів і механізм відповідної реакції.