Потокове виробництво – це… Поняття, визначення, методи організації і технологічний процес

Види потокових ліній

Організація виробництва на базі потокових ліній може включати різні групи робочих вузлів. Стосовно них виділяють декілька класифікаційних ознак:

  • За ступенем спеціалізації. Лінія може бути одне – і багатопредметної. У першому випадку передбачається виконання операцій з одним видом продукції протягом певного технологічного періоду. Багатопредметні лінії звичайно використовуються в процесах потокового виробництва з недостатнім завантаженням потужностей, затрачених на обробку одного виробу. Відповідно, організується паралельне виконання додаткових процесів вже з іншим форматом обробки.
  • За способом підтримання робочого темпу. Потокові лінії можуть працювати у вільному ритмі або з чітким часовим регламентом. Згідно з принципом безперервності, з метою здешевлення виробництва найчастіше застосовують непрерывнопоточный регламентований ритм. Вільний темп виробництва встановлюється у випадках, коли підприємство зважаючи на нестабільність підключення потужностей або сировинних ресурсів не може підтримувати робочі процеси в стабільному режимі.
  • По виду застосовуваних транспортних засобів. Конвеєри, по яких переміщаються предмети виготовлення, можуть працювати безперервно або дискретно. Режим переміщення залежить від темпу, потужностний завантаженості та інших характеристик виконання виробничих операцій.
  • За ступенем механізації. Переважно в класифікації масового потокового виробництва мова йде про рівні автоматизації. Ті ж конвеєри та оздоблювальне обладнання можуть функціонувати під управлінням автоматичних і напівавтоматичних контролерів з централізованим, диспетчерським або синхронізованим принципом роботи.