Мультиплікатор Кейнса в його теорії

Ще до війни, в 1936 році, Джон Кейнс опублікував свою роботу, яка багато в чому змінила перебіг економічної думки. Його книга називалася «Загальна теорія зайнятості, відсотків і грошей». Вона донині є однією з класичних робіт в області економіки. У цій книзі він зробив спробу пояснити економічні коливання в самому загальному сенсі. Особливо економічні та фінансові потрясіння під час Великої Депресії, в якій знаходилися США з кінця 20-х до початку 30-х років минулого століття.

Кейнсіанська економічна теорія

Головною ідеєю, вперше висловлену автором, була думка про те, що економічні рецесії і спади можуть виникати із-за неадекватного ринкового попиту на товари і послуги. Ця ідея призначалася не тільки для професійних економістів, і навіть не стільки для них, скільки для людей, які визначають державну політику. В умовах зростаючого безробіття та низького рівня господарської активності Кейнс закликав до збільшення державних витрат для активізації попиту на товари і послуги. Ця ідея йшла врозріз із концепцією «невидимої руки ринку», припускає, що ринкові відносини самі по собі здатні врегулювати ситуацію, а будь-яке втручання держави у ці відносини здатне лише погіршити ситуацію.