Ліпіди в біохімії: характеристика, функції, що виконуються

Що являють собою ліпіди? Біохімія приділяє даного класу органічних сполук окрему увагу. Розглянемо детальніше особливості їх будови, а також властивості, функції, застосування.

Теоретичні аспекти

Ліпідами (жирами) називають низькомолекулярні органічні речовини, які частково або повністю нерозчинні у воді. Їх можна витягувати з клітин рослин, тварин, мікроорганізмів з допомогою неполярних органічних розчинників (бензол, ефіру, хлороформу).

Чим виділяються ліпіди? Біохімія даних сполук грунтується на особливостях їх хімічного складу і будови. У них є жирні кислоти, спирти, фосфорна кислота, гетероциклічні азотисті підстави, вуглеводи. Важко дати єдине визначення ліпідів, враховуючи, наскільки багатогранна їх хімічну будову.

Біологічна важливість

Як відбувається обмін ліпідів? Біохімія характеризується численними функціями, що виконуються цими сполуками: резервна, енергетична, структурна, регуляторна, захисна. Проаналізуємо їх більш детально:

  • Структурна функція. Ліпіди спільно з білками являють собою структурні компоненти біологічних мембран клітин, тобто, впливають на їх проникність, беруть активну участь у передачі нервового імпульсу, у формуванні міжклітинної взаємодії.
  • Енергетична функція. Саме ліпіди називають «клітинним» енергоємним паливом. Окислення одного грама жиру супроводжується виділенням 39 кДж енергії, що перевищує в 2 рази окислення вуглеводів.
  • Резервна функція. Вона полягає в накопиченні в клітці додаткової енергії. Резервування здійснюється в жирових клітинах — адипоцитах. В організмі дорослої людини міститься 6-10 кг ліпідів.
  • Захисна функція. Для жирів характерні термоізоляційні властивості, завдяки чому вони захищають тіло від фізичних і механічних пошкоджень. В рослинах завдяки воскового нальоту гарантується захист від інфекцій, збереження води.
  • Регуляторна функція. Ліпіди вважаються попередниками вітамінів, гормонів (тромбоксанів, простагландинів, лейкотрієнів). Виявляється ця функція також в залежності активності мембран від властивостей, складу ліпідів.