Ніж спостереження відрізняється від експерименту в школі

Спробуємо з’ясувати, чим спостереження відрізняється від експерименту. В даний час обидва варіанти пізнання природи застосовуються в рамках проектної та дослідницької діяльності в школі.

Ніж спостереження відрізняється від експерименту? Основні відмінності полягають у тому, що експеримент складно уявити без серії дослідів. Вперше філософське осмислення він отримав в роботах Ф. Бекона. Розвиток експериментальної роботи супроводжувалося боротьбою емпіризму і раціоналізму.

Експеримент

Це метод пізнання, завдяки якому у керованих і контрольованих умовах аналізуються явища дійсності. Розмірковуючи над тим, чим спостереження відрізняється від експерименту, зазначимо активне оперування досліджуваним об’єктом при проведенні експерименту. Проводиться він на базі теорії, яка визначається постановкою завдань, інтерпретацією отриманих результатів. Часто основним завданням експерименту стає перевірка гіпотез і передбачень теорії, які мають найважливіше значення (вирішальний експеримент).