Де і чому російську лінгвістику іноді називають русистикой?

Слово «русистика» має єдиний синонім — «лінгвістика». Це і пояснює, чому російську лінгвістику іноді називають русистикой. Тому що в центрі її вивчення знаходяться походження, особливості нашої мови та літератури, сучасні тенденції їх розвитку і викладання.

Яка наука вивчає мову?

Походження, структуру, особливості мови вивчає лінгвістика (лат. «lingua»). Слово і словотвір, граматичні, пунктуаційні правила, стиль і культура мови, фонетика і графіка — розділи російської мови як науки.

Лінгвістика має два великих розділи: теоретична та прикладна лінгвістика. Перша вивчає теоретичні аспекти мови, а друга — його практичне застосування у вирішенні таких проблем, наприклад, як мовна експертиза, розвиток мовлення та ін. тобто лінгвістика розповідає про особливості мови і формулює правила їх використання.

Загальна лінгвістика описує і вивчає всі мови, а приватна — один (японистика) або споріднені мови (романистика). Ось чому російську лінгвістику іноді називають русистикой — в центрі її наукового інтересу знаходиться теорія і практика російської мови.