Яке значення слова “догма”?

Значення слова «догма» сходить до давньогрецького мови. У перекладі воно означає «думка», «постанова», «рішення». Спочатку воно відносилося до постанов, наказів, потім — до положення віровчення, затвердженого церквою, яке оголошувалося як обов’язкова і незмінна істина, що не підлягає сумніву та критиці. Пізніше його стали використовувати і в інших областях.

Слово у словнику

Там воно розглядається як книжкове і тлумачиться в двох варіантах:

  • Система основних положень, властивих якому-небудь вченню чи наукового напрямку. Наприклад, догма римського права або догма матеріалізму, релігійна догма.
  • Твердження або положення, яке не допускає ніяких заперечень.
  • Зрозуміти, що значить слово «догма», допоможе знайомство з його походженням.

    Етимологія

    Як вже згадувалося вище, прийшло воно з давньогрецької мови, де є іменник δόγμα. Буквально – це «вчення», «думка». Утворене воно від дієслова δοκέω, у якого такі значення, як «вважати», «здаватися», «думати». Цей дієслово сходить до праіндоєвропейської формі dek, що перекладається як «брати».

    В деяких європейських мовах слово є запозиченим від латинського іменника dogma, куди воно прийшло з давньогрецької. Але в російській воно з’явилося з грецької ще в давнину. Досліджувану лексему етимологи порівнюють з давньоруським словом «догматисати», що позначає «вчити», «повчати». Він походить від давньогрецького δογματίζω, значення якого «оголошувати», «стверджувати», «вчити», «створювати догмати».