Амортизаційна політика підприємства – визначення, елементи і характеристики

Зменшується спосіб

В рамках даного методу припускається, що корисність активу з плином часу знижується, а це означає, що знос в перші роки значно вище, ніж у наступні. В зв’язку з чим більша частина амортизації включена в перші роки використання об’єкта ОЗ. Такий підхід вигідний для підприємства. При розрахунку суми коефіцієнт амортизації не змінюється, але основа, на яку ми розраховуємо, обчислюється з чистою вартістю, тобто після вирахування існуючих списань.

Формула в рамках розрахунку амортизаційної політики організації виглядає так:

А = НА * Б,

де А – щорічні витрати на амортизацію;

НА – норма амортизації;

Б – балансова вартість з початку року.

Найпростішою формою є подвоєння норми амортизації, розрахованої лінійним методом. Процес продовжується до тих пір, поки не буде досягнута залишкова вартість.