Що таке призма? Види фігури. Формули для об’єму і площі. Призма у фізиці

Геометрія є одним з важливих розділів математики. У ньому вивчаються просторові властивості фігур. Однією з них є багатогранник під назвою призма. Дана стаття присвячена відповідям на питання, що таке призма і які формули застосовуються для розрахунку її основних властивостей.

Многогранник – призма

Почнемо статтю відразу з відповіді на питання, що таке призма. Під нею розуміють об’ємний многогранник, який складається з двох багатокутних і паралельних один одному підстав і декількох паралелограмів або прямокутників. Щоб краще уявити, про якому класі фігур піде мова нижче показаний приклад п’ятикутної призми.

Як видно, два п’ятикутника лежать в паралельних площинах і рівні між собою. Їх боку з’єднані п’ятьма прямокутниками, в даному випадку. З цього прикладу випливає, що якщо підставою фігури є багатокутник з числом сторін n, то кількість вершин призми буде дорівнює 2 * n, число граней складе n + 2, а число ребер буде дорівнює 3 * n. Неважко показати, що кількості цих елементів задовольняють теоремою Ейлера:

3 * n = 2 * n + n + 2 – 2.

Вище, коли давався відповідь на питання, що таке призма, ми згадали, що межі, що з’єднують однакові підстави, можуть бути параллелограммами або прямокутниками. Зауважимо, що другі відносяться до класу перших. Крім того, можливий випадок, коли ці межі будуть представляти собою квадрати. Сторони, які з’єднують підстави призми, називаються бічними. Їх кількість визначається числом кутів або сторін багатогранного підстави.

Коротко згадаємо, що значення слова “призма” походить від грецької мови, де воно означало буквально “відпиляний”. Нескладно зрозуміти, звідки така назва походить, якщо подивитися на чотирикутні дерев’яні призми на малюнку нижче.