Розміщення – це… Етимологія, коріння, вживання

Постановка предметів передбачає хаотично вибране місце, без певної структури або встановленої формули. Зміна локації об’єкта не вплине на результат. Розміщення – це систематичність, вказівку постійного місцезнаходження чого-небудь. Але на яку послідовність вказує слово, де застосовується, від чого утворено?

Етимологія

Фраза включає кілька формулювань. Тлумачний словник російської мови, авторства Єфремова Т. Ф. визначає низку значень залежно від контексту.

  • Сувора розстановка предметів на належне їм місце.
  • Розподіл учнів або співробітників за критеріями. Прикріплення до встановленої робочої території.
  • Надання людям заздалегідь обговоренного пасажирського місця, купе або кімнати для проживання.
  • Вимога до порядку взяття електродів у фізиці.
  • Душевна схильність до виду діяльності, хобі.
  • Сприятливе, доброзичливе ставлення до людини. Симпатія.
  • Розміщення статті на фіксованій адресі сайту.

Значення слова «розміщення» формується в залежності від контексту, вказуючи на строгу послідовність, вимога або прихильність до співрозмовника. Воно виступає в якості іменника середнього роду.

Історичні корені

Походження слова пов’язане з давньоруською лексикою, а саме – з дієсловом «розміщувати». Він утворився від слова «місце», взяв коріння відразу в декількох країнах світу – з болгарської, чеської, польської та української мов. Локація могла знаходитися на будь-якій точці планети.

Схоже найменування територіального положення людини, отримало латиське mist – «проживати». Правда, воно відрізнялося позначенням тривалого перебування на певній ділянці, а не фактичне проживання. Наприклад, «проживати в квартирі» і «зайняти місце в черзі» – несуть різні часові рамки.

Загальнослов’янський мову видозмінив слово на дієслово «розмістити» – зафіксувати стан предмета або людини де-небудь на карті. Згодом воно перетворилося в іменник, застосовується в мові і зараз.

Вживання

Сучасне використання слова помічено повсюдно – як у звичайній розмові, так і в наукових трактатах. Воно означає раціональне розподіл коштів, порядок розстановки, душевний стан або послідовне з’єднання різних елементів. Поняття, як вже згадувалося вище, залежить від наданого контексту.

Дивіться також:  Минулий тривалий час в англійській мові: опис, особливості та приклади

Так, у широкому розумінні розміщення – це фіксоване місце розташування певних неживих предметів, почуттів, математичних чи хімічних змінних.