Методи та прийоми виховання: опис, характеристика, класифікація

Виховання є суспільним явищем. Це суперечливий і складний соціально-історичний процес, що дозволяє підростаючому поколінню входити в життя та стосунки між людьми. Крім усього іншого, виховання сприяє розвиткові суспільного прогресу. При цьому воно є справжньою технологією, що представляє собою цілісну систему, що складається з ряду елементів. Розглянемо їх докладніше.

Методи виховання

Дане поняття є основним елементом технології виховання. Методи, застосовувані педагогом, являють собою певним чином організовану діяльність. При цьому кожен з них окремо вирішує свою специфічну задачу. Застосування того чи іншого методу виховання залежить від особливостей суб’єктів, які беруть участь у даному процесі. При цьому знаходять свій прояв властивості переважного розвитку певних якостей в учнів.

Методів виховання властиві цілком певні функції. Кожен з них володіє сукупністю властивих лише йому прийомів і засобів педагогічного впливу.

Варто зазначити, що вчителі в процесі своєї професійної діяльності зможуть вирішити поставлені перед ними завдання по формуванню особистості учня тільки при застосуванні комплексного підходу. А він являє собою скоординовані дії всього педагогічного колективу з участю громадських організацій.

В основі методів виховання лежать найрізноманітніші прийоми і засоби. Вони тісно пов’язані між собою і застосовуються на практиці в нерозривній єдності.