Педагогічна вимога – це… Види педагогічної вимоги

Дуже часто батьки школярів в ході проведення класних зборів чують багато наукових термінів і визначень, типу «технології освітньої та виховної роботи», «види педагогічного контролю» тощо. У статті спробуємо розібратися з визначенням «педагогічна вимога до дитини». З’ясувати, на яку нормативну базу воно спирається, в яких видах здійснюється, в яких сферах діє.

Загальні відомості

Визначень у досліджуваного визначення існує безліч. Однак найбільш часто зустрічається свідчить, що педагогічна вимога – це правило, яке засноване на єдиних підходах і приймається всіма учасниками освітньо-виховного процесу. Єдність має бути в підходах, які мають теоретичний і практичний характер.

Учасниками педагогічного процесу є: вчитель, вихователь, адміністрація навчального закладу і вищестоящі органи. З одного боку – учень і батьки, з іншого – педагогічний склад.

Нормативні основи вимог до освітньої системи

Для батьків дуже важливо усвідомити, педагогічна вимога – це не особисте рішення вчителя або класного керівника. Вона повинна входити в систему норм і правил, що діють в тому чи іншому закладі освіти. І тут не допускається «сваволі», норми і правила вимог, що пред’являються до всіх учасників процесу навчання, закріплюються у статуті (положенні) про державному чи приватному закладі.

Крім цього, вимоги можуть викладатися в положенні про окремих структурних підрозділах школи (училища, внз), правилах внутрішнього розпорядку, що розробляються індивідуально під кожну установу, правила поведінки учнів.

Правила для вчителів та адміністрації

Педагогічна вимога – це не лише вимога, що пред’являється до рівня освіти і поведінці учня, але і система норм, що стосуються організації навчально-виховного процесу. Особливі вимоги пред’являються до розкладу уроків, складання різних освітніх графіків, оформлення і ведення педагогічної документації – журналів, характеристик, аналітичних довідок, інших документів.

Дивіться також:  Терни — це що? Якими бувають?

Певна група норм і правил існує для організації процесу навчання, інші правила діють в області розробки, адаптації та впровадження освітніх програм. Для батьків же найбільш важливими є вимоги, що пред’являються до їх дітям.

Процес навчання-складний і багатогранний

У цій важливій справі виділяють кілька етапів: ознайомлення, засвоєння, розвиток знань, умінь і навичок, уміння застосувати їх у стандартних і нестандартних ситуаціях. У зв’язку з цим до освітньо-виховного процесу пред’являються різні вимоги.

На першому місці стоять, природно, дидактичні вимоги – чіткість у визначенні теми уроку і цілей, вибір оптимальних обсягів нової інформації і методів подачі, творче осмислення педагогом матеріалу і вміння креативно дати його дітям. Не менш важливою є опора на важливі дидактичні принципи: доступність, систематичність, послідовність, наочність, зв’язок теоретичних знань з практичними навичками.

Вимога як метод виховання

Процес навчання складається з багатьох компонентів: придбання і закріплення знань, отримання і розвиток певних навичок. Також важливий процес формування певних морально-вольових якостей. В їх числі виділяються наступні: воля, вміння долати труднощі, виховання впевненості у діях, вміння взяти ініціативу в свої руки, повести за собою інших.

У виховному процесі педагогічна вимога – це один з важливих методів вироблення поведінкових норм. Вчитель, використовуючи різні види вимог, технології і методики, гальмує розвиток одних якостей і стимулює розвиток інших. Головним залишається формування позитивного ставлення до процесу навчання, всім учасникам цього процесу.

Психологія – важлива частина навчального процесу

Психолого-педагогічні вимоги відіграють важливу роль, окрім засвоєння нових знань на уроці і під час факультативу, йде розвиток психічних процесів в учнів. З допомогою різних методів педагог розвиває пам’ять, уяву, мислення своїх підопічних, сприяє концентрації уваги при вирішенні особливо складних завдань, розширення уявлень про навколишній світ і окремих явищах.

Дивіться також:  Муха - це... Опис, спосіб життя і значення комахи

Перед педагогом стоїть надзвичайно складне завдання, для розвитку психічних процесів підопічних він повинен озброїтися певними знаннями і навичками. По-перше, вчитель має знати особливості психологічного розвитку кожного учня, по-друге, володіти арсеналом засобів і методик, по-третє, вміти застосовувати їх на практиці в тій чи іншій комбінації, індивідуально для кожного.

Гігієна – необхідний компонент освітнього комплексу

Не останнє місце займають педагогічні гігієнічні вимоги, які пред’являються до процесу навчання. Основне завдання – попередження перевтоми, а воно може проявлятися в різних сферах – розумової, фізичної, моральної.

Щоб не допустити перевтоми, в освітніх установах розробляються і впроваджуються різні норми і вимоги. Важливі складові – чисте, свіже повітря, сприятливий волого-температурний режим, норми освітлення, меблі, відповідна фізичним параметрам учнів.

Види сучасних вимог, що пред’являються до учнів

Сьогодні існують різні види педагогічної вимоги, в основі поділу лежать різні критерії. Наприклад, можна виділити прямі та непрямі вимоги. Для прямого впливу на учня характерні конкретність, імперативність («без варіантів»), точність вимоги.

Учень повинен розуміти, про що його просять. Формулювання прохання носить однозначний характер, не допускає різних тлумачень. Непряме вимога спирається на психологічні фактори, у свою чергу, поділяється на декілька видів. Найбільш важливими в педагогічному процесі є: прохання, схвалення, рада, виявлену довіру та інші.

Більш докладно про види вимог

Технологія педагогічного вимоги – важлива частина знань вчителя, в залежності від ситуації, психолого-педагогічних особливостей учня, він може використовувати різні методики впливу. Якщо вчитель має авторитет в очах учнів, його поради будуть сприйматися як пряму вказівку до дії. Для найменших учасників освітнього процесу на перше місце виходить гра.

У процесі ігрової діяльності вчитель і учень можуть виступати на рівних, бути в ролі ведених і ведучих. Гра допомагає найбільш ефективно і швидко прийти до бажаних результатів. Старшокласники, навпаки, гру, як спосіб пізнання світу, заперечують, вважають за краще вести діалог з учителем «на рівних». І для молодших школярів, і для учнів середніх і старших класів, однаково важливою є схвалення вчителя, особливо того, якого вони вважають авторитетом.

Дивіться також:  Плекати: значення слова за тлумачним словником

Ще один вид поділу – навмисні і ненавмисні вимоги. У першому випадку педагог спирається на цільову програму, план уроку, планує результат, коригує в процесі використовувані методики.

Головні висновки

Єдині педагогічні вимоги до організації навчального процесу, існуючі в тій чи іншій системі освіти, гарантують стійкий зв’язок і взаємодія всіх учасників процесу і всіх компонентів. Освітня система при правильно налагодженої системи вимог і контролю набуває цілісність, стійкість, веде до високих результатів. Батькам не варто боятися цього терміна, важливо контролювати, щоб вимоги до дитини не були завищеними, перебували в зоні дії правового поля. Важливо знайти контакт з учителем, який підкаже, які педагогічні та виховні технології будуть найбільш вдалими в кожному конкретному випадку.