Методика ШТУР: розшифровка абревіатури, особливості проведення тесту, підсумковий аналіз і результати

Практичні психологи стикаються в своїй роботі з безліччю проблем. Найбільш актуальна з них – неуспішність школярів. Причин цього існує достатньо. Це і педагогічна занедбаність, і невисока ступінь розумового розвитку, та прогалини в знаннях, та елементарне невміння вчитися, а також багато інших.

Саме на плечі шкільного психолога лягає відповідальність за рішення цього клубка проблем, виявлення їх домінуючих причин, а також розробку корекційної програми, яка сприяла б оптимізації навчального процесу. І тут йому надасть неоціненну допомогу методика ШТУР. Вона дозволить спеціалісту оволодіти даними про особливості і своєрідність розумового розвитку не тільки окремого учня, але і всього класу.

Автором методики ШТУР, або «Шкільного тесту розумового розвитку», є К. М. Гуревич, а також працював під його керівництвом колектив лабораторії психодіагностики, що входить в штат НДІ загальної і педагогічної психології АПН СРСР. До його складу входили Р. П. Логінова, В. Т. Козлова, В. Р. Зархін, Е. М. Борисова і М. К. Акімова. Перед тим як запропонувати певний підбір завдань, авторами методики був проведений психологічний аналіз підручників і шкільних програм. У процесі виконання своєї роботи науковий колектив лабораторії спирався на ті відомості, які були отримані в процесі бесід з вчителями.