Конкретне мислення: поняття, види, можливості комбінування і час формування

Пізнаючи цей світ, а після і займаючись його перетворенням, людина постійно виявляє закономірні й стійкі зв’язки, які існують між явищами. Все це опосередковано відбивається в його свідомості. Відбувається це тоді, коли, дивлячись на мокрий асфальт, ми розуміємо, що нещодавно був дощ, і тоді, коли людина встановлює закони руху небесних тел.

У всіх випадках світ він відображає опосередковано і узагальнено, роблячи певні висновки, зіставляючи факти, а також виявляючи закономірності, що мають місце в найрізноманітніших групах явищ. Наприклад, не бачачи елементарних частинок, чоловік зумів пізнати їх властивості. І навіть не побувавши про Марсі, дізнався про нього дуже багато.

Поняття мислення

Щодня і постійно людина отримує із зовнішнього світу найрізноманітнішу інформацію. В результаті роботи наших почуттів і органів нам стають доступні запахи і звуки, зорові образи, тактильні й смакові відчуття. Отримує людина і певні дані про стан свого організму. Відбувається цей процес завдяки безпосередньому чуттєвому сприйняттю. Це і є той первинний будівельний матеріал, з якими надалі доведеться працювати мислення. Що ж це таке? Мислення є процесом переробки одержуваних сенсорних даних, їх аналізу, порівняння, узагальнення і висновки. Воно являє собою вищу діяльність мозку, в результаті якої створюється унікальне, нове знання. Тобто інформація, якої до цього моменту поки не було в чуттєвому досвіді індивіда.