Изохорная теплоємність ідеального газу

В термодинаміці при вивченні переходів з початкового в кінцевий стан деякої системи важливо знати тепловий ефект процесу. З цим ефектом тісно пов’язане поняття теплоємності. У цій статті розглянемо питання, що розуміють під изохорной теплоємність газу.

Ідеальний газ

Ідеальним називається такий газ, частинки якого вважаються матеріальними точками, тобто не мають розмірів, але володіють масою, і у якого вся внутрішня енергія складається виключно з кінетичної енергії руху молекул і атомів.

Будь-який реальний газ в ідеалі ніколи не буде задовольняти описаної моделі, оскільки його частинки все ж мають деякі лінійні розміри і взаємодіють між собою за допомогою слабких ван-дер-ваальсових зв’язків або хімічних зв’язків іншого типу. Однак при низьких тисках і високих температурах відстані між молекулами великі, а їх кінетична енергія перевищує потенційну в десятки разів. Все це дозволяє застосовувати з високою мірою точності ідеальну модель для реальних газів.