Театральні шуми і звуки: поняття, види, можливості

Спільно з музичним, світловим оформленням, декораціями, освітленням, костюмами і бутафорією як виразний засіб у постановках використовують театральні шуми і звуки. Вони несуть певну, покладену на них смислове навантаження й емоційне забарвлення.

Поняття шумового оформлення

На відміну від музичного, де застосовуються уривки творів, фрагменти мелодій, пісні, шумове оформлення імітує в театральних постановках звуки і шуми навколишнього середовища. Вони використовуються для посилення асоціативних ефектів і створення ілюзорного сприйняття дійсності.

Виразні можливості шумів ідентичні музичним. Їх характеризують:

  • темп (наприклад, швидкі і спокійні кроки людини);
  • тембр (наприклад, дзвінкий гавкіт маленької собачки значно відрізняється від звуків лающей величезної вівчарки, або глухе цокання годинника від звучного ходу великих кабінетних маятників);
  • висота звуку.

Театральні шуми зазвичай служать для посилення художнього впливу, підвищення емоційної напруги в кульмінаційний моментах, створення атмосфери і настрою. З їх застосуванням легко дати точний опис характерів дійових осіб, тонко і чітко окреслити підтекст кожної сцени.