Анжамбеман – це… Прийом у літературі, перенесення

Анжамбеман – це літературний термін, що в перекладі з французької означає “переступити”. Це поняття відноситься до віршування і являє собою:

а) розбіжність ритмічної і синтаксичної пауз у кінці вірша, строфи або полустишия;

б) використання цезури в послідовному ланцюжку слів, близьких за змістом.

Лінгвістичне походження терміна

У традиційної поетики виділяється три види анжамбемана:

1. “Скидання” – прийом, який після закінчення фрази захоплюється також і початок наступної.

2. “Наброс” – різновид, в якій, навпаки, початок фрази займає закінчення попередньої.

3. “Подвійний кидок” – цей вид анжамбемана передбачає початок фрази в середині вірша і закінчення в центрі наступного.

Варто розглянути ці прийоми на прикладі твору А. С. Пушкіна:

На березі пустельних хвиль

Стояв він, дум великих полн,

І вдаль дивився [скинути]. Перед ним широко

Річка неслася [подвійний кидок]; бідний човен [наброс]

По ній прагнув самотньо.

В даному творі анжамбеман виконує образотворчу і експресивну функції, знаходить моментами пряму иконичность.