Амортизаційна політика підприємства – визначення, елементи і характеристики

Концепція амортизації

Розглянемо поняття амортизації та амортизаційної політики компанії. Термін відноситься до двох різних, але пов’язаних понять. Насамперед, амортизація – це процес знецінення основних засобів, викликаний фізичним споживанням в результаті експлуатації, а також в результаті технічного прогресу, пов’язаного з можливістю отримання на ринку більш ефективних і дешевих пристроїв, що дозволяють отримати кращу якість продукції.

Амортизацію можна розглядати не тільки як зменшення вартості активів, але і як спосіб розподілу величини основних засобів в період їх застосування. Даний момент впливає на чистий дохід компанії. Як правило, витрати розподіляються як витрати на амортизацію відповідно з періодами, в яких ці активи будуть використовуватися. Це важливо для компанії з точки зору фінансової звітності та питань, пов’язаних з податками. Методи розрахунку амортизаційних витрат можуть різнитися залежно від характеру активів і виду бізнесу, здійснюваного компанією.

Регулюючи свою діяльність, будь-яка організація зобов’язана застосовувати певну облікову політику, амортизаційна премія при якій може бути розрахована встановленими методами. Принциповою частиною цієї політики є її амортизаційна складова, так як конкретно вона більш посилено впливає на грошовий фон компанії.