Зміст і форма літературного твору: опис, теорія

В теоретичній поетиці існує така понятійна пара, як форма і зміст. Ці поняття взяті з філософії. Філософи визначають зміст як сутність; літературознавці розуміють під цим словом сам сюжет.

Категорія зміст літературного твору незмінно пов’язана з категорією форми. А форма розуміється як уже готовий твір; як окремий світ, описаний вдалими виразами.

Перш ніж почати писати будь-який художній твір, слід розібратися з теоретичними нюансами цих понять.

Зміст і форма літературного твору

В літературі зміст — це внутрішній образ, сам сенс всього оповідання. Зміст виражається через стиль, через гармонійне поєднання слів, тобто через форму. Ще з часів аристотелівської “Поетики” форма і зміст мислилося авторами як нероздільне діалектичне понятійне єдність.

Тільки сам Аристотель висловлював ці категорії трохи іншими словами. Він визначав два поняття — “як” і “що”. Ці категорії відповідають логічним поняттям суб’єкта і предиката. Форма роману не може існувати без наповнення, і думки автора не можуть передатися читачеві, якщо автор не визначить для них якусь матеріальну базу.

Слово “форма” прийшло з грецької мови і означає — зовнішній вигляд чогось, спосіб. Категорія форми незмінно пов’язане з сукупністю чисто фізичних аспектів матеріального характеру. А зміст пов’язане з поняттям сутності змісту якогось образу.

У Стародавньому Римі поняття “зміст” протиставлялося матеріальних предметів буття. Розмежування цих понять умовно і відображає тільки потреба людини пізнавати. Це суто філософські терміни. І в сучасний світ вони прийшли також як гносеологічні категорії.