Здоров’езберігаючи технології в ДНЗ: цілі, види, завдання, застосування

Всі найважливіші процеси формування і розвитку нашого організму відбуваються в дитинстві. У дошкільному віці у дитини з’являються різні здібності, виробляються риси характеру, складається модель моральності. В ранньому віці закладаються основи фізіологічного і психологічного здоров’я людини. Окреме значення в цьому процесі мають здоров’езберігаючи технології в ДНЗ, мета яких полягає у розвитку фізичних якостей, психічних і інтелектуальних функцій дитини.

Першорядні завдання

У дитячому садку середньостатистична дитина проводить більшу частину свого часу. Головне призначення дошкільних освітніх установ полягає не тільки в догляді за малюками в відсутність їх батьків, але і в підготовці дітей до самостійного життя, навчанні їх елементарним знанням, умінням і навичкам. У цьому контексті важливу роль відіграє ставлення вихователів до стану здоров’я своїх вихованців і правильне застосування здоров’язберігаючих технологій в роботі ДНЗ.

Під цим терміном прийнято розуміти систему заходів щодо охорони і зміцнення здоров’я дітей. Він не так давно з’явився в професійному словниковому запасі педагогів. Мети здоров’язберігаючих технологій в ДНЗ за роки їх застосування не зазнали навіть найменших змін. Це ціла система заходів щодо охорони і зміцнення здоров’я дітей, перед якою стоять наступні завдання:

  • забезпечити дитині всі умови для можливості збереження здоров’я;
  • дати базові знання про користь здорового способу життя;
  • навчити елементарним навичкам і навчити застосовувати їх у повсякденному житті.