Валовий збір – це… Визначення, продукція і особливості

Для проведення обчислень в сільськогосподарській галузі використовується спеціалізована лексика. Її значення деколи може бути недоступною людині, який не здійснює діяльності в даному секторі і ніяким чином їм не зацікавлений. Особливо складні для розуміння визначення, пов’язані з обчисленнями обсягів виробленої продукції. Так, наприклад, вимагає деяких пояснень термін “валовий збір продукції”. Він здається простим на перший погляд, а насправді приховує в собі труднощі обчислення та визначення.

Розшифровка поняття “валовий”

Саме по собі це слово часто зустрічається в економічній науці і практиці. Воно фігурує в такому найважливішому макроекономічному показник, як ВВП (валовий внутрішній продукт), ВНП та ВРП – національний і регіональний його різновиди. Саме по собі слово можна пояснити як сукупності чого-небудь, загальної суми, маси, об’єму. Це може бути дія, що здійснюється групою, певною множиною. Наприклад, валовий проліт журавлів, тобто сукупності журавлів. Якщо подивитися список синонімів до цього поняття, можна знайти такі слова: масовий, суцільний, загальний та інші в тому ж дусі.

В економіці цей термін служить для позначення доходу від реалізації товарів і послуг, для характеристики загального збору продукції, наприклад, збирання овочів або фруктів. Поняття доходу не варто плутати з поняттям прибутку, оскільки ключовою рисою доходу є відсутність будь-яких вирахувань із загальної суми при проведенні розрахунків. Якщо ж термін валовий використовується в сукупності з поняттям збору, то найчастіше подібну комбінацію можна побачити в сільськогосподарській галузі. У такому випадку валовий збір – це характеристика, а точніше міра зібраного за раз врожаю зі всієї посівної площі.

Сільськогосподарські культури

Іноді термін вживається скорочено як абревіатури ВССК. Дане визначення означає сукупний обсяг зібраних з посівних полів культурних рослин. Причому з посівів і основних і проміжних. Він може являти собою розрахунок як по окремих культурах (наприклад, картопля, пшениця, жито тощо), так і цілими групами культур (кормові, зернові, овочеві, плодові і т. д.).

Дивіться також:  Хто сильніший - вовк або рись? Цікаві факти про рисях і вовків

Що ж стосується розрахунків в масштабах всієї країни, вони діляться на дві категорії: на сукупний по всіх категоріях сільських господарств та на окремий по суб’єктам, які займаються вирощуванням сільськогосподарських культур. Окремі суб’єкти (ферми, організації) в результаті вираховуються в межах адміністративних районів країв і областей. Що ж стосовно величин вимірювання, як них використовуються одиниці маси – від кілограмів до тонни.

Валовий збір – це поняття, яке може виражатися по-різному. Його також іноді називають фактичним збором. Зважування проводиться і в період збирання врожаю, і після того, як з полів було зібрано все посіяне. Досить тривалий період часу фактичний збір характеризувався бункерним вагою. Його відмінною рисою є зважування зібраного врожаю разом з бур’янами, неочищеної землею, невысушенной вологою. До 1990 року бункерна вага був найголовнішим показником урожаю. Після йому на зміну приходить показник ваги, який виключає наявність вологи, землі, бруду та інших елементів, що не відносяться безпосередньо до продукції. Тоді такий обсяг у середньому на 10 % менше первинного збору.

Урожай і валовий збір

По суті, це одне і те ж поняття, вони синонімічні один одному. Але тільки з деякими застереженнями. Справа в тому, що в сільському господарстві існує кілька типів врожаю. Крім згаданого вище фактичного, який і представлять собою валовий збір, розрізняють ще три типу врожаїв:

  • Видовий. Він, на відміну від фактичного, являє собою очікуваний урожай. На даних, отриманих при аналізі потенційного обсягу врожаю, будується надалі тактика збору і приймаються управлінські рішення. В якості основного методу отримання інформації про можливе майбутнє рівні продукції використовується накладення метровок або просто визначення на око. Для визначення візового врожаю важливо також стан сходів, їх густина і зовнішній вигляд.
Дивіться також:  Добрі побажання для гарного настрою, або подаруй іншому посмішку

  • Урожай на пні. По суті, це те ж саме, що і видовий урожай. Тобто вимірюється і обчислюється він за однією і тією ж методикою. Єдине і ключова відмінність полягає в тому, що врожай на корені являє собою вже вирощений, але ще не отриманий урожай. До валового збору це попередня щабель.
  • Чистий. Це фінальна щабель збору врожаю. Після очищення від будь-яких сторонніх предметів, з нього також віднімають ту частку насіння, яка необхідна для майбутніх посівів. Так, наприклад, якщо бункерний збір пшениці становив 308 тис. тонн, то чистий урожай з урахуванням вирахування сміття, вологи і частини насіння для подальшої роботи складе всього 208 тис. тонн.

Врожайність

Урожайність і валовий збір – це явища взаємодіють і доповнюють один одного поняття. Перший являє собою сільськогосподарський показник, який говорить про середньостатистичного зборі культурних рослин з певної одиниці площі. Він може вираховуватися з 1 м2, з 1 сотки або з 1 гектара.

Кожному виду врожаю, від видового і до чистого, можна підібрати свої показники врожайності. Вираховуються вони по-різному для однієї певної культури (індивідуальна) та для групи культур (середня). Ці індивідуальні та середні показники вкрай важливі тим, що показують ступінь ефективності використання сільськогосподарських земель.

Як розрахувати валовий збір?

Розрахувати фактичний урожай дуже просто. Для цього потрібно лише помножити площу всіх посівів, з яких збирається продукція, на показник врожайності. В рамках вираховування валового збору виникає трудність у визначенні числового показника врожайності. В даному випадку потрібен описаний вище середній показник врожайності.

Знайти його можна за наступною формулою середньої арифметичної зваженої величини:

ВС = S х У.

В ній буква S є площею, на якій зростають посіви, а В – це індивідуальний показник врожайності.

Дивіться також:  Країна, яка живе у майбутньому: незвичне літочислення в Таїланді

Загальний висновок

Що означає валовий збір в рамках економічної науки? Насамперед, це одне з основоположних понять в сільському господарстві. Воно означає сукупний збір продукції з усієї площі посівів. Такі поняття, як «валовий збір» та «урожай» – синонімічні один одному. Також на практиці вони часто носять назву фактичного врожаю. Його відмінною рисою є розрахунок обсягу зібраної продукції без вирахування насіння для подальшого посіву. Якщо даний вирахування був проведений, то фактичний урожай перетікає в «чисту» його різновид. Розрахувати валовий збір не складно: потрібно помножити площу посівів на середню врожайність.