Робочий проект – це… Розробка та склад робочих проектів

Робочий проект – це комплект технічних матеріалів та документів, серед яких є: розрахунки, креслення, пояснювальна записка. Якщо передбачається будівництво житлового будинку або громадського будинку по обслуговуванню рядового населення, використовується типовий варіант. Архітектурне проектування унікального будинку передбачає розробку індивідуального проекту.

Підстава для створення

Робота починається в тому випадку, коли надходить завдання від замовника. Робочий проект — це чорновий варіант. Він складається за завданням, отриманим від клієнта. Враховується інформація про ділянку будівництва, характеристику гідрогеологічних і геологічних умов, вимоги щодо поверховості. У програмі проектування, обраної для роботи, особливу увагу приділяють архітектурно-художньому, конструктивного, об’ємно-планувального рішення.

Стадії створення

Проектне бюро формує індивідуальне замовлення в дві стадії. Спочатку створюється технічна основа, далі продумується робочий матеріал, тобто розробляються креслення, на основі яких буде здійснюватись будівництво.

Важливі моменти

Технічний і робочий проекти створюються на основі запитів замовника. Виконується в подібних ситуаціях відразу кілька варіантів конструктивних та об’ємно-планувальних рішень. Створені варіанти порівнюють між собою для підбору максимально раціонального варіанту будівлі або конструктивного та планувального рішень.

На основі відібраного варіанта за естетичним, експлуатаційним, економічним, технічним характеристикам здійснюється архітектурне проектування. Далі здійснюється серйозна робота по створенню матеріалів.

Основні компоненти

В технічний проект входять наступні елементи:

 • плани кожного поверху і розрізи;
 • бічній і основний фасади;
 • план мікрорайону, в якому плануються будівельні роботи;
 • генеральний план будівельного ділянки;
 • пояснювальна записка, що містить обґрунтування прийнятих рішень.

Вказують на кресленнях технічного проекту найважливіші габаритні розміри самої будівлі і окремих його приміщень, грунтуючись на наближених обчисленнях, визначають розміри конструкцій.

Специфіка робочого проекту

Він створюється за технічним проектом, який затверджений замовником. До складу робочого проекту входять:

 • генеральний план;
 • креслення планів поверхів, що відрізняються за розмірами;
 • розрізи по певним елементам;
 • фасади з розглядом збірних елементів, зазначенням профілів і обробки цоколів, карнизів (всіх інших виступаючих елементів);
 • розрізи, плани, профілі фундаментів;
 • плани всіх перекриттів і покриттів із зазначенням збірних елементів;
 • креслення вузлів і деталей спряження конструкцій;
 • плани нетипових елементів

Також прикладається специфікація типових деталей і виробів, які використовуються в проектованому споруді (передбачаються посилання на стандарти і конкретні каталоги). Робочий проект – це креслення, що виконуються за певним вимогам. Деталі та вузли зображуються в масштабі 1:10, монтажні схеми — 1:200.

Дивіться також:  Армійський сленг: історія виникнення, особливості застосування, значення слів

На кресленнях вказують всі розміри, які потрібні для будівництва будівель. Розробка робочих проектів передбачає проведення розрахунків на стійкість і міцність споруди і його складових елементів. Для огороджувальних будівля конструкцій обов’язково розраховується звукоізоляція і теплозахист.

Робочий проект – це комплект документації по інженерному обладнанню споруди. У ньому враховується електропостачання, каналізація, водопостачання, вентиляція, газопостачання, опалення.

Техно-робочий проект

Він передбачає створення робочої групи проекту, розробляється для споруд, які будуються за типовими кресленнями. Складається техно-робочий проект індивідуального або типового проекту і прив’язки до креслень в залежності від конкретних умов будівельної ділянки.

Прив’язка передбачає наступні елементи:

 • дослідження геодезистів для виявлення рівня першого поверху;
 • уточнене конструкційне рішення фундаменту з обов’язковим урахуванням розташування на ділянці грунтових вод, специфіки рельєфу місцевості;
 • уточнене рішення для підвального приміщення згідно з місцевим гідрогеологічним умовам;
 • розробка примикання інженерних мереж споруди до проектованим або вже наявним на ділянці будівельним інженерних мереж.

Автор проекту обов’язково робить прив’язку до місцевих умов, щоб зводиться будівля (споруда) було не тільки міцним, але і безпечним для експлуатації.

Розробка технічного проекту

Дана робота складається з декількох етапів:

 • аналіз отриманого завдання на проектування;
 • вивчення певних технічних і нормативних документів, розгляд аналогічних готових рішень, технічної літератури;
 • продумування загального задуму планованої споруди;
 • створення об’ємно-планувального рішення будівлі (розташування по поверхах приміщень, кількість поверхів, кількість і розміщення комунікаційних приміщень);
 • продумування конструктивної схеми (підбір варіанту вертикальних несучих конструкцій, їх кроку, стикування з ними приміщень);
 • ескізний план (це одночасне продумування фасадів і розрізів з загальною концепцією будівлі).

Бажано до початку проектування уважно вивчити аналогічні зведені і експлуатовані споруди, оцінити їх функціональність і технічні якості, а також економічні показники.

Особливості макетно-модульного проектування

Робочі інвестиційні проекти при продумуванні будівель зі складним технологічним устаткуванням, припускають використання макетно-модульного варіанту проектування. У подібних ситуаціях проектувальник розміщує створюване будівля на макеті, застосовуючи в якості конструкцій і технологічного обладнання об’ємні моделі.

При такому варіанті суттєво скорочується час на розробку проекту, оскільки різні його елементи виконуються по поверхах, припускають одночасне участь всіх необхідних фахівців. Можна суттєво скоротити чисельність креслень, оскільки в якості робочих документів розглядаються також фотографії окремих компонентів макета, а також він сам. В наш час застосовують автоматизовані проектувальні системи, що передбачають використання ІКТ.

Дивіться також:  Королівський бурштин: особливості, властивості і фото

Ескізний проект – це прекрасна можливість зробити попередні замальовки, щоб наочно проаналізувати деякі деталі.

Економічна оцінка проектних рішень

Здійснюється вона за наведеними матеріальним витратам на будівництво будівлі і його експлуатацію, які віднесені на 1 розрахункову одиницю споруди (їх називають питомими витратами). Наприклад, для житлового споруди в якості такого елемента розглядається 1 м2 корисної площі, для освітніх установ – місце для 1 учня, в театрах – одне місце глядача, в промислових будівлях – чисельність виробленої продукції. Щоб оцінити раціональність обраного варіанту проектування будівлі, інженери розраховують приведені витрати, користуючись готовою формулою:

 • П = К + Ен х К1+ Тн х М
 • К – моментні капітальні вкладення на зведення будівлі в порівнянні з іншими проектними рішеннями.
 • К1 – це капітальні вкладення в створення конструкцій матеріалів у порівнянні з витратами на 1 розрахункову одиницю виміру споруди.
 • Тн – очікуваний термін окупності капітальних матеріальних вкладень (вказується в роках).
 • Ен – коефіцієнт ефективності, який варіюється в залежності від району будівництва в діапазоні 0,08-0,16.
 • М – витрати за рік на експлуатацію будівлі відносно 1 розрахункової одиниці.

Як порахувати

Він визначається за наступною формулою:

Е = Пе – П.

Де:

 • Пе – приведені витрати для еталонного проекту аналогічної споруди.
 • П – витрати для розробленого (створюваного проекту.

Економічні і технічні показники

Існують певні об’ємно-планувальні показники, при визначенні яких застосовують кілька параметрів:

 • Пз – площа створюваної забудови (використовується зовнішній діаметр першого поверху будівлі);
 • Пж – житлова площа;
 • Пр – робоча площа;
 • Пв – допоміжна або підсобна площа;
 • По –корисна площа, яка підсумовується з підсобної та житлової площі, включаючи коефіцієнти До = 0,25–0,5 площі терас, лоджій, балконів;
 • Пк – параметри комунікаційних систем;
 • Пс – периметр зовнішніх стін стандартного поверху;
 • Пн.про. – використовується тільки для промислових споруд (параметри зовнішніх споруд);
 • Про – обсяг від підлоги 1 поверху до горищного простору або до верхніх перекриттів у будинках, де немає горищ.
Дивіться також:  Бомбардувальник Пе-8: технічні характеристики

Дані параметри застосовуються для визначення декількох найважливіших показників для промислових і житлових будівель.

Специфіка створення робочого і технічного проектів

Підставою для роботи є технічне завдання, попередньо затверджене замовником. Під технічним завданням системи передбачають спеціальну документацію, яка попередньо затверджується в установленому порядку.

Комплект містить загальносистемні проектні рішення, алгоритм дій, оцінку економічної доцільності системи управління, перелік заходів щодо підготовки його до впровадження. Розробляється він для визначення головних проектних рішень по створенню системи. Спочатку виконується комплекс дослідницьких і наукових робіт для підбору оптимальних варіантів рішень, здійснюється їх експериментальна перевірка, ведеться розрахунок економічної доцільності.

Повна комплектація технічного проекту передбачає десять основних документів:

 • пояснювальну записку;
 • організаційну і функціональну структури;
 • постановку завдань і алгоритм;
 • інформаційну базу;
 • папку форм документів;
 • особливості побудови технічних засобів;
 • розрахунки економічної раціональності;
 • математичне забезпечення;
 • комплекс технічних засобів;
 • відомість всіх документів.

Зазначимо, що при складанні документа «Постановка задачі і алгоритм дій», необхідно враховувати всі поставлені завдання. Всі інші документи можуть бути зроблені для всієї системи. Інженери групують документацію за основними чотирма параметрами технічного проекту:

 • економіко-організаційної;
 • інформаційної;
 • технічної;
 • математичної

Перша частина передбачає наявність пояснювальної записки, в якій детально обґрунтовується розробка системи, перераховуються організації розробників. Також зазначається коротка характеристика самого об’єкта, зазначаються головні економічні і технічні показники його працездатності. Вказується зв’язок його з іншими об’єктами, а також коротка інформація про головних проектних рішеннях по частинах системи.

В розділі технічного проекту, який стосується структури, дають обгрунтування підсистем, їх призначення та перелік, вказують коротку характеристику змісту кожної з них.

Також у розділ технічного проекту включають організаційно-економічну суть задачі (назва, мета, методика, час виконання, характер застосування результатів).

Підіб’ємо підсумки

Для того щоб розробляється будівля відповідало всім вимогам безпеки і міг експлуатуватися протягом тривалого терміну, необхідно приділити особливу увагу стадії проектування.

Будь-яке житлове або виробнича споруда передбачає створення робочого проекту, в рамках якого аналізуються можливості його зведення на певній ділянці, раціональність вибору матеріалів, опорних конструкцій.

Перш ніж приступити до роботи, необхідно узгодити з замовником ескізний проект, це є обов’язковою умовою в роботі.